انتصاب سرمربی تیم فوتبال رضوانی گیم در اقلیم کردستان عراق

مدیر هلدینگ رضوانی در حکمی، رضا ساعی را به عنوان [...]